Kwaliteitsstandaarden en goed voor de planeet

Onze koekjes, wafeltjes en crackers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, met respect voor de planeet

Kwaliteitsstandaarden

Onze producten worden geproduceerd volgens verschillende, veeleisende industriestandaards. Daardoor kan de kwaliteit van onze producten gewaarborgd blijven.

EKO / SKAL

Skal Biocontrole is de onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de hele biologische keten in Nederland. Via registratie, certificatie en toezicht houden zetten ze zich in voor een aantoonbaar betrouwbare biologische sector.

Skal is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole.

Door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren, houdt Skal toezicht op de hele Nederlandse biologische keten. Zo dragen ze als organisatie zorg voor een aantoonbaar en betrouwbaar biologisch Europese keurmerk.
Dit doen ze in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie van LNV heeft Stichting Skal Biocontrole aangewezen als controlerende autoriteit voor de uitvoering van deze wettelijke taken, die voortvloeien uit de Europese verordeningen voor de biologische productie.

Skal en Verduijn's Fine Biscuits

Verduijn's Fine Biscuits heeft de Skal certificering voor het produceren en verpakken van biologische koekjes.

BRC

Oorspronkelijk gepubliceerd door het British Retail Consortium (BRC) voor levensmiddelen-producenten die goederen onder huismerken aan de detailhandel in het Verenigd Koninkrijk leveren, werd deze standaard met regelmatige tussenpozen herzien om een weerslag te vormen van het recentste denken in voedselveiligheid. Het Britisch Retail Consortium heeft nu wereldwijd toepassing bereikt als raamwerk om de levensmiddelenproductie bij te staan in elk bedrijf.

Het doel van BRC

De wereldstandaard voor Voedselveiligheid werd ontwikkeld om de veiligheid, kwaliteit en operationele criteria te specificeren die vereist zijn binnen een levensmiddelen producerende organisatie om aan de verplichtingen te voldoen m.b.t. naleving van de wetgeving en bescherming van de consument. De structuur en de inhoud van de Standaard is zo ontworpen dat de beoordeling van gebouwen en terreinen van een bedrijf, operationele systemen en procedures door een gekwalificeerde derde partij - de certificerende instelling - tegen de vereisten van de Standaard mogelijk is.

De BRC heeft een reeks Wereldstandaarden ontwikkeld die de eisen voor een breed scala van activiteiten uiteenzetten in de productie, verpakkingen en opslag en distributie van voedingsmiddelen.

BRC en Verduijn's Fine Biscuits

Met trots melden wij u dat Verduijn's Fine Biscuits sinds 1992 in bezit is van het BRC certificaat.

Goed voor de planeet

RSPO gecertifieerde palmolie

We kiezen bewust, al sinds jaar en dag, voor het werken met palmolie om op die manier de beste textuur en smaak te garanderen.
Maar ook wij vergeten de planeet niet. Daarom werken wij enkel met RSPO gecertifieerde palmolie.
RSPO staat voor Roundtable on Sustainable Palm Oil.

FSC gecertificeerd karton

Alle door ons gebruikte karton is FSC gecertifieerd. Ook op deze manier dragen wij ons steentje bij aan het welzijn van onze planeet.
FSC staat voor Forest Stewardship Council.